نرم افزار مدیریت شرکت های خدماتی

قيمت نرم افزار : 8000000 ريال

 کلیه محصولات و قراردادهای این شرکت از تاریخ 23/11/89 در مشهد و کلیه نمایندگیها فقط با هلوگرام عرضه شده و در غیر این صورت فاقد اعتبار می باشند.

توجه: به کلیه قراردادها از تاریخ  1395/01/01نه درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

Summary
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Software Name
مدیریت شرکت های خدماتی
Operating System
ویندوز
Software Category
کاربردی
Price
RIAL 0