درگاه اینترنتی-پرداخت موبایلی

مزایای استفاده از درگاه اینترنتی – پرداخت موبایلی

# 733 *

هدف موسسات خیریه این است که در هر زمان و در هر مکان در کنار افراد جامعه باشد ما راهی را برای موسسات خیریه پیدا کرده ایم که این هدف را به تحقق می رساند.
بیش از 90 % افراد جامعه موبایل دارند از کوچک،بزرگ،مرد و زن،لذا شرکت آسان پرداخت پرشین که از بانک مرکزی مجوز فعالیت در زمینه امور بانکی داراست ،سامانه ای را به شماره # 733 * ایجاد کرده است که تمامی هم وطنان عزیزمان می توانند با این سامانه(# 733 *) به موسسه دلخواه شان هدیه ی خود را به صورت نقدی بدون اتلاف وقت و در امنیت کامل و در هر موقعیت مکانی پرداخت نمایند در نتیجه مدیران موسسات خیریه می توانند با پر کردن فرم ثبت نام پذیرندگان شرکت آسان پرداخت پرشین)که راهنمای پر کردن فرم ثبت نام و لینک سایت مذکور پیوست شده است و با دریافت کد پذیرندگی رایگان از این شرایط استثنایی برخوردار گردند.

فرم ثبت نام کد پذیرندگی