ارسال پیامک به شماره های لیست سیاه مخابرات

ورود پیامک به عرصه ارتباطات حجم کثیری از مکالمات تلفنی حذف و هزینه تماس ها تعدیل شد. با پیشرفت تکنولوژی و حضور اینترنت در تمامی محافل آنقدر این امکان (خصوصا ارسال پیامک از خطوط اینترنتی) سهل الوصول شد که دیگر طعم مزاحمت به خود گرفت، تا آنجا که حذف این پیامکها دغدغه ای شد و لیست سیاه مخابرات شکل گرفت.
اکنون هزاران کاربر تلفن همراه شماره خود را بر روی پیامک ها ی تبلیغاتی بسته و حتی در برابر دریافت این پیامک ها مدعی خسارت هستند.
اما مشکل آنجاست که حال،،،،،،  تکلیف اطلاع رسانی های عمومی، اعلام جلسات و ……. چه می شود؟؟!

 با توجه به اینکه کاربر ارسال کننده پیامک، حقیقی است یا حقوقی دو پیشنهاد مطرح می گردد:
– خدماتی نمودن شماره جهت مشترکین حقوقی
– ارسال به لیست سیاه مخابرات از طریق نرم افزار چلچله جهت مشترکین حقیقی

اگر کاربر حقوقی هستید:

 • خواهشمند است فرم تعهد زیر را در سربرگ مجموعه پرینت گرفته و پس از مهر و امضای مدیر عامل به آدرس [email protected] ایمیل فرمایید.
 • دقت فرمایید اسکن فرم تعهد باید بافرمت JPEG ذخیره و سپس ایمیل گرددو پس از هماهنگی با کارشناسان فروش نسبت به ارسال اصل ان اقدام فرمایید.

تعهدنامه جدید خدماتی (ویژه مشترکین حقوقی)

لیست مخاطبین دفترچه تلفن(در قالب اکسل با فرمت xlsx)
(تنها شماره همراه کافیست)

 • مشخصات ارسالی در فرم تعهدنامه نباید با مشخصات فرم تقاضای اولیه مغایرت داشته باشد.
 •  می بایست هر فرم حاوی یک شماره خط اینترنتی باشد.
 • نام مجموعه به صورت کامل ذکر گردد. به عنوان مثال: دبستان رهروان شهید برونسی به جای: دبستان برونسی
 • در فرم تعهدنامه، در قسمت موضوع محتوای پیامک؛ توضیحات در مورد کاربرد شماره بصورت شفاف و واضح اعلام گردد و از درج عناوینی از قبیل “اطلاع رسانی” و امثالهم خودداری فرمایید.
 • در خصوص شرکت هایی که نماینده رسمی سازمان دولتی باشند، معرفی نامه از سازمان مربوطه نیز مورد نیاز است.
 • منظور از جامعه هدف- اشاره شده در فرم- طیف دریافت کننده پیامک هستند. به عنوان مثال: جامعه هدف یک مدرسه؛ اولیا و مربیان و دانش آموزان مدرسه هستند.
 • برای هر شماره درخواستی باید لیست شماره های مشترکین که به آنها پیامک خدماتی ارسال میشود اعلام شود. صرفا شماره مشترکین مدنظر است و درحال حاضر هیچگونه اطلاعات دیگری نیاز نیست.استثنا: شماره های تراکنش بانک و حکومتی.
 • در صورتی که پیامکی مغایر با محتوای اعلام شده ارسال گردد، شماره از لیست سفید خارج خواهد شد.
 •  در خصوص صندوق های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و ….. ارائه مجوز از بانک مرکزی الزامی است.
 • استفاده از دیتابیس مشترک برای شرکت های هلدینگ (نمایندگی های متعدد) قابل قبول نمی باشد.
 • در صورتیکه مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و تمهیداتی درخصوص انصراف از دریافت پیامک داده نشود، مسئولیت هرگونه عواقب بعدی اعم از جریمه نقدی و… بر عهده ب خریدارخواهد بود.
 •  جهت ارسال درخواست ها ابتدای هر هفته (شنبه) اقدام نمایید.بدیهی است پس از روز مذکور فرایند بررسی به هفته بعد موکول خواهد شد.

و درخواست هایی که موارد فوق در آنها رعایت نشده باشد مورد بررسی قرار نمیگیرد.