نرم افزار حقوق و دستمزد

قابليت تعريف اطلاعات پایه متنوع شامل:انواع استخدام ، شغل ، واحد سازماني ، مراكزهزينه ، مراكز پرداخت حقوق وام و بيمه خصوصي و شهرها توسط كاربر
•    سازگار با انواع نرم افزار هاي حضور و غياب
•    امكان تعريف كليه مزايا وكسور مستمر وغير مستمرو انواع روشهاي محاسباتي بسته به نوع استخدام
•    امكان ايجاد جداول مالياتي ، معافيتهاي قانوني وانتخاب انواع روشهاي محاسبه ماليات به صورت ساليانه و ماهانه
•    امكان تعيين ضرايب وروش محاسبه انواع اضافه كاري ، سوابق كاركرد وباز خريد خدمت كاركنان ، ماموريت روزانه و ساعتي و نوبت كاري براي هر نوع استخدام
•    قابليت ثبت احكام متعدداستخدامي و حقوقي براي هر يك از پرسنل در مقاطع مختلف زماني
•    انجام محاسبات ذخيره و نگهداري و محاسبه سوابق كاركردي كاركنان مانند سنوات ، عيدي ،بن ، مرخصي به تفكيك نوع استخدام و طبق ضرايب تعريف شده توسط كاربر
•    امکان انتقال کارکرد از یک ماه خاص به ماه جدید
•    قابليت تعريف كاربران سيستم و تعيين سطوح دسترسي
•    ارائه گزارش كاركرد ، بيمه و ماليات و حقوق و مزاياي پرداختي پرسنل به تفكيك نوع استخدام ، مركز هزينه و واحد سازماني و….
•    ارائه فيش حقوقي ، گزارش كارتكس وام هاي پرداختي و بيمه هاي خصوصي واقساط هر يك به تفكيك محل پرداخت وام يا بيمه
•    گزارش ساز با قابليت طراحي گزارش دلخواه
•    ارائه گزارش بيمه تامين اجتماعي ، دارايي ، بانك
•    تهيه ديسكت بيمه كاركنان سازمان تامين اجتماعي
•    ارائه گزارش دارائي مالياتهاي مكسوره از حقوق ماهيانه
•    امكان طراحي فيش حقوقي و ليست بيمه توسط كاربر
•    امكان ارائه ليست حقوقي از طريق ديسكت به بيمه
•     امكان تهيه فايل خروجي PDF از ليست خروجي
•    امکان درج چندین کارگاه با چندین ردیف پیمان مختلف
•    امکان درج نا محدود کارکنان در کارگاه های مختلف
•    امکان درج مشاغل کارگاه با پایه حقوق ثابت
•    امکان تغییر پایه حقوق برای افراد خاص در کارگاه
•    جلوگیری از دوباره کاری و تسریع محاسبات
•    امکان پردازش محاسبات حقوق و دستمزد فردی و یا ماهانه
•    امکان چاپ لیست حقوقی
•    امکان چاپ فیش حقوقی
•    امکان چاپ خلاصه بیمه
•    امکان چاپ خلاصه دارایی
•    امکان چاپ خلاصه بانک
•    امکان کار با تمامی پرینترها
•    جمع آوری تمامی اطلاعات لازم و کاربردی از پرسنل
•    امکان درج احکام پرسنلی مختلف به همراه پارامترهای بیمه ای و مالیاتی مختلف
•    تعریف کسورات ثابت و یا غیر ثابت برای هر نفر
•    امکان تعریف مزایای ثابت برای افراد مجرد و متاهل
•    امکان تغییر جدول مالیاتی توسط کاربر برای هر سال
•    امكان انجام عمليات محاسباتي و پردازش هاي لازم به صورت فردي و گروهي
•    ثبت اطلاعات کامل کارکرد ماهیانه (شامل: مرخصی، جمعه کاری، اضافه کار، نوبت کار، معوقه و… )
•    محاسبه قسط وام
•    محاسبات با درنظر گرفتن وضعیت معافیت مالیاتی مختلف
•    امکان مشاهده لیست کارکردهای ماهیانه برای جلوگیری از خطای کاربری و اطمینان از صحت داده ها
•    تهیه دیسکت انواع بانک ها به صورت تمام خودکار همراه با محاسبات
•    تهیه انواع خروجی از لیست های حقوقی و یا فیش های حقوقی
•    غیر فعال کردن کارمندان انصرافی یا اخراجی
•    کنترل مانده وام و کسر از اقساط وام ها بصورت اتوماتیک
•    امکان ایجاد ارتباط حسابداری با نرم افزار حقوق و دستمزد
•    امکان صدور سند حسابداری بصورت جمعی و انفرادی
•    امکان صدور , حذف و قطعی کردن  احکام بصورت کلي
•    دارای درگاه اینترنتی برای مشاهده اطلاعات حکمی و حقوقی
•    امكان اعطاي وام وتخصيص وام هاي متعدد به پرسنل ، تعيين نحوه باز پرداخت وكسراتوماتيك اقساط وام ها وتقسيط وام ها به صورت مجزا
•    امکان تغییر سقف بیمه روزانه توسط کاربر برای قوانین جدید

قيمت نرم افزار : 000 ،000، 20 ريال

Summary
Aggregate Rating
0 based on 1 votes
Software Name
حق و دستمزد
Operating System
ویندوز
Software Category
کاربردی
Price
RIAL 20000000